Ostatné hlavné kapitoly

Ostatné hlavné kapitoly

V ostatných hlavných kapitolách vašej práce priamo rozoberáte celú problematiku. Odporúčame kapitoly dobre členiť na podkapitoly druhej, tretej, ale aj štvrtej úrovne. Pokúste sa vyhnúť dlhým blokom textu. Každú myšlienku, každý nový postup či zistenie môžete oddeliť novou podkapitolou. Názvy kapitol sa vám postupne vyformujú počas písania záverečnej práce. Určitú osnovu by ste však mali mať už dávno predtým, než s písaním práce vôbec začnete. Súčasťou hlavných kapitol sú aj spomínané prílohy – obrázky, grafy a iné.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ