Kolégium

Kolégium

Kolégium je odborný poradný orgán dekana fakulty alebo rektora vysokej školy. Členmi môžu byť samotní dekani fakúlt, zástupcovia študentskej aj pedagogickej časti, ale aj kontrolóri či odborové organizácie. Na fakulte sú členmi kolégia napríklad vedúci jednotlivých katedier.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ