Alma mater

Alma mater

Alma mater, z latinského prekladu Matka živiteľka, sa dnes používa v metaforickej forme pre označenie vysokej školy, na ktorej osoba absolvovala svoje štúdium. Výraz pochádza z motta najstaršej európskej univerzity v Bologni: Alma mater studiorum. Neformálne však môžeme ako svoju Alma mater označiť aj strednú školu, na ktorej sme získali maturitný diplom.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ