Odbor

Odbor

Odbor je vlastne študijný program, ktorý sa otvoril a je možné sa naň prihlásiť pre konkrétny akademický rok na vami vybranej katedre. Odbor má svojho garanta, ktorý zodpovedá za celý študijný program, výber predmetov, ale aj študijnú látku, ktorej dokonalá znalosť je podmienkou absolvovania odboru a získania vysokoškolského titulu.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ