Inštitút

Inštitút

Inštitút môže byť vedecký, vzdelávací alebo iný ústav pre vedu a výskum. Medzi inštitúty patria vysoké školy, univerzity, ale aj Slovenská Akadémia Vied, základné a stredné školy a podobne. V inom význame to môže byť aj súbor právnych noriem. Synonymom pre inštitút môže byť inštitúcia.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ