Aula

Aula

Aula je vo vysokoškolskej terminológii prednášková sála, v ktorej sa študenti prezenčne učia, absolvujú prednášky, cvičenie a iné formy výuky. Spravidla bývajú auly veľké, aby sa do nich zmestili až stovky študentov. De v podstate o učebňu, alebo jednoducho povedané, triedu. Existujú však aj takzvané slávnostné auly, ktoré sa v minulosti využívali aj na výuku, no v súčastnosti slúžia výhradne na slávnostné udalosti – ako sú imatrikulácie a štátnice.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ