Poďakovanie záverečnej práce

Poďakovanie záverečnej práce

Z poďakovania v záverečnej práci si študenti často robia posmech. Ukážte svetu, že viete napísať aj decentné poďakovanie. V poďakovaní, ktoré by nemalo presiahnuť pol normostrany, spomeňte vedúceho práce, osoby, ktoré vám s prácou výrazne pomohli, ale môžete spomenúť aj rodičov, ktorí vám financovali vysokoškolské štúdium, alebo partnera, ktorý vás počas celého štúdia podporoval.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ