Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt záverečnej práce je formálny list s rozsahom nepresahujúcim jednu normostranu. V úvode abstraktu sú dôležité informácie, ako napríklad názov práce, meno školiteľa aj autora, názov školy a podobne. V abstrakte nájdeme informácie o tom, čo, akými metódami, prečo, za akých podmienok, v akom období a v akom rozsahu či priestore rieśi vaša záverečná práca. Je to naozaj stručné zhrnutie toho, čo sa prípadný záujemca o prečítanie vo vašej práci dozvie. V závere abstraktu môžu byť spomenuté kľúčové slová. Abstrakt je prvou časťou vašej práce, s ktorou sa prípadný čitateľ vášho výskumu stretne. Preto by mal byť naozaj dobre vypracovaný.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ