Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznanie dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané zahraničnou vysokou školou, je rovnocenné s dokladmi, ktoré vydala vysoká škola v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR. O uznanie dokladov a možnosti si tak napríklad zapísať dosiahnutý titul aj do občianskeho preukazu je potrebné požiadať.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ