FCE

FCE

First Certificate of English je jedna z najrozšírenejších skúšok, po ktorej získaní je absolvent uznaný ako mimoriadne dobre vzdelaný a schopný komunikovať v anglickom jazyku.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ