Exmatrikulácia

Exmatrikulácia

Takzvané vyradenie absolventa zo študentských radov. Ide o opak imatrikuácie.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ