Talár

Talár

Talár je slávnostný odev dôležitých akademických hodnostárov používaný pri slávnostných príležitostiach a akademických obradoch. V talároch tak môžete vidieť rektora, dekanov, ale aj ďalších vyučujúcich počas imatrikulácií prvákov, promócií absolventov a podobných udalostiach.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ