Externé štúdium

Externé štúdium

Externé štúdium je doplnková forma štúdia, ktorá zahŕňa prezenčnú výučbu primárne počas víkendov. Je určená pre starších a pracujúcich študentov, študentov s rodinami, a celkovo pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu časovo dovoliť navštevovať prednášky počas pracovného týždňa. Externé štúdium je však v rovine získavania vzdelanie rovnako hodnotné, ako denné štúdium.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ