Dekan

Dekan

Dekan je najvyšším predstaviteľom fakulty vysokej školy. Oslovuje sa ako “Vaša Spectabilita”. Je zodpovedný za vedenie fakulty a zodpovedá sa akademickému senátu. Je volený – rovnako ako aj rektor vysokej školy – na štvorročné funkčné obdobie. Priamo sa zodpovedá aj rektorovi vysokej školy. Termín je odvodený z gréckeho slova Dekanos, čo znamená “desať”.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ